Astra Dustcontrol   - Stof onder controle binnen uw bedrijf.
                                                                                                                   Telefoon: 0611690781
                                                 
Over ons

Astra Dustcontrol levert stofverzamelmachines (produsters) die in een ruimte stofdeeltjes verzamelen en deze opslaat in haar filters, vervolgens wordt schone lucht weer de ruimte ingeblazen. De filtering kan bestaan uit  G4 en G9 filtering , HEPA filtering en geurverwijdering middels koolstoffilters.
Afhankelijk van het dagelijkse stofaanbod, is het mogelijk om tussen de 60 en 
90 % stofreductie te behalen, eventuele risico's met fijnstof in de werkomgeving wordt dan ook gereduceerd tot een acceptabele norm of waarde.
 
In onze showroom in Steenwijk kunt u een aantal van onze dustcollectors bezichtigen, echter bij belangstelling kunt u beter gebruik maken van onze proef sessie van 3 weken om bij u het resultaat te ervaren.
 
Proefsessie : zonder verdere verplichting.
 
1)  Kennismaken en meting van de ruimte :
    Door middel van een professionele stof meting wordt de stof in 
    de ruimte gemeten en aantal kubieke meters berekend en zal de Astra
    adviseur u de juiste Produster adviseren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  Er wordt een schema opgesteld van de stof waarden tijdens plaatsing
    van de Produster en dit schema wordt door onze adviseur bijgehouden.
    De produster wordt door u na werktijd aangezet en dient minstens
    12 uur per etmaal te draaien
 
3) 1 x per week vindt er door onze adviseur een stof meting plaats.
 
4) Evaluatie van de resultaten, uw bevindingen en eventueel advies
    in ondersteunende apparatuur zoals industriele stofzuigers om de stof
    bij de bron aan te pakken.
 
5) Offerte van aanschaf Produstertype (aantal) en verwachte
    filter wisselingen per jaar.
 
 
Indien de juiste Produster wordt gebruikt is het mogelijk om in de eerste 30 minuten een stof reductie in de ruimte te krijgen van minimaal 50% en na een uur van minimaal 70 %. Om een constante stof belasting van 30% te behouden dient de Produster minimaal 12 uur per etmaal te draaien.
 
 
Astra Dustcontrol
Veendijk 28 7971 RR Havelte

Mobiel : 0611690781
Email: astradustcontrol@gmail.com
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint